Fall
Course name Child, Adolescent or Adult with Intellectual Disability as Client
Course date 12.09.2022 - 05.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Teija Maukonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Child, Adolescent or Adult with Intellectual Disability as Client

12.09.2022 - 05.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
 • pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
 • osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
 • osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
 • osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut

Sisältö:

 • Kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
 • Palveluverkoston tarjoama tuki
 • Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • Osallisuuden edistäminen
 • Kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
 • Vuorovaikutuksen erityispiirteet

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Course way of working and time table

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso on avoinna 12.9. – 5.12.2022.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on kirjoitettu oikein),  näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan tälle kurssille.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.