Fall
Course name Child, Adolescent or Adult with Intellectual Disability as Client
Course date 11.09.2023 - 07.12.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Teija Maukonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 03.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Child, Adolescent or Adult with Intellectual Disability as Client

11.09.2023 - 07.12.2023

Course description

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa nimetä yleisimmät kehitysvammaisuuden muodot
 • pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja perheen voimavaroja
 • osaa arvioida kehitysvammaisen ihmisen voimavaroja ja avun tarpeita elämänkulun eri vaiheissa
 • osaa asiakaslähtöisesti soveltaa työmenetelmiä kohdatessaan kehitysvammaisen asiakkaan
 • osaa kuvata monialaisen toimijaverkoston palvelut

Sisältö:

 • Kehitysvammaisuus eri elämänvaiheissa
 • Palveluverkoston tarjoama tuki
 • Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
 • Osallisuuden edistäminen
 • Kehitysvammaisen asiakkaan avun tarpeen arviointi
 • Vuorovaikutuksen erityispiirteet

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Moodle-oppimisympäristössä osoitettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Course way of working and time table

Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso on avoinna 11.9. – 7.12.2023.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on kirjoitettu oikein),  näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan tälle kurssille.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.