Fall
Course name Professional Communication Skills and Collaboration in Virtual Teams
Course date 11.09.2023 - 30.11.2023
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Päivi Myllymäki, Katriina Vesanen
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Professional Communication Skills and Collaboration in Virtual Teams

11.09.2023 - 30.11.2023

Course description

Tule opiskelemaan asiantuntijan verkkoviestintää monialaisissa virtuaalitiimeissä. Kurssi on suunnattu YAMK- opiskelijoille ja se toteutuu kokonaan verkossa ajalla 6.9.2023 – 30.11.2023. Kurssilla pääset kehittämään verkkoviestintätaitojasi suomeksi sekä englanniksi. Kurssi koostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

Kurssin keskeistä sisältöä ja tavoitteita:

 • asiantuntijan viestintätaitojen kehittäminen
 • oman osaamisen markkinointi englanniksi
 • yhteistyö verkkotiimeissä
 • vakuuttava ja tehokas viestintä verkossa
 • asiantuntija-artikkelin tuottaminen verkkojulkaisuun tiimityönä. alitut artikkelit julkaistaan Turun AMK:n TALK-verkkolehdessä: https://talk.turkuamk.fi/
 • oman oppimisen reflektointi

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson tehtävät tulee suorittaa ohjeistetusti ja palauttaa määräpäivään mennessä.

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kaikkien kurssitehtävien suorittamista annetuin kriteerein sekä noudattaen kurssin alussa annettavaa aikataulua. Kaikilta kurssin osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista tiimityöskentelyyn. Kurssilla edellytetään vertais- ja itsearviointia.

Kurssi arvioidaan 15.12.2023 mennessä.

Course way of working and time table

 • Kurssi alkaa ennakkotehtävällä 6.9.2023 Itslearning- verkkoympäristössä.
 • Kurssin aloitustapaaminen Zoomissa 13.9.2023 klo 14:00 -15:30
 • Kurssin ohjaustapaaminen Zoomissa 2.10.2023 klo 14:00 -15:00
 • Artikkelin palautetapaaminen 8.11.2023 klo 8.30 – 12.00 välillä tiimeille, ryhmäkohtainen aikataulu tarkentuu kurssin alkaessa.
 • Kokouskutsut lähetetään kurssin osallistujille ilmoittautumisajan jälkeen.

Tiimityöskentely, prosessikirjoittaminen, verkko-oppiminen digitaalisia työkaluja hyödyntämällä, oman osaamisen tunnistaminen ja esiintuominen englanniksi, kriittinen tiedonhaku, verkkotekstin tuottaminen suomeksi ja englanniksi.

Tarkemmat suoritusohjeet ja ajoitus opintojakson oppimisympäristössä.

Osa opintojakson tehtävistä toteutuu suomeksi, osa englanniksi. Opintojakson opintopisteet: 5 op. = 135 työtä opiskelijan työtä.

Course info

Tekniset edellytykset

Sinun tulee pystyä osallistumaan verkkotapaamisiin sekä käyttämään virtuaalitiimisi valitsemia yhteistyöskentelyssä tarvittavia verkkotyökaluja, esim. Google työkalut/ OneDrive. Sinun pitää pystyä myös nauhoittamaan tiimin verkkotapaamisia (esim. kuulokkeet, mikrofoni ja integroitu kamera).

Course enrolment info

Opiskelijakiintiöt:

 • Maksimissaan 20 Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoita. Turun ammattikorkeakoulun omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!
 • Maksimissaan 20 Campusonline YAMK-opiskelijoita muista ammattikorkeakouluista. HAMK:n opiskelija, ilmoittaudu HAMK:n Pakissa!

Maksimimäärä: 40 opiskelijaa