Fall
Course name Expertise and Supervisory Work
Course date 17.09.2021 - 31.07.2022
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Virolainen Ilkka
Email
Available for open UAS For Free
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 31.05.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Expertise and Supervisory Work

17.09.2021 - 31.07.2022

Course description

Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksellista oppimista, sekä huomioiden toimintaympäristössä ja työssä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä. Hän osaa toimia työyhteisön osaamisen kehittäjänä. Opiskelija ymmärtää esimiestyön erilaiset roolit työyhteisöissä. Hän oppii tunnistamaan omat esimiesvalmiutensa. Hän osaa monipuolisesti arvioida omaa esimiesosaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita.

Keskeiset sisällöt

  • Asiantuntijuuden kehittyminen ja jaettu asiantuntijuus
  • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
  • Johtaminen ja esimiesosaaminen nykykäsitysten valossa
  • Esimiehen roolit työyhteisössä
  • Omien esimiesvalmiuksien tunnistaminen ja arviointi

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet

Opintojakson voi suorittaa etäopintoina oman opiskeluaikataulun mukaan. Oppimistehtävän tulee vastata palautuspäivän mukaisia suoritusvaatimuksia.

Arviointi neljä kertaa lukukauden aikana.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat

Oppimistehtävät. Oppimistehtävän yhteydessä tehtävä reflektio itsearvioinnin välineenä.

Course enrolment info

Opintomaksut 1.1.2022 alkaen ilmoittautuville.