Spring
Course name Solar energy in food chain
Course date 06.03.2023 - 27.03.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Natural Sciences HUB, Nature and Environment HUB, Technology HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Juha Tiainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 22.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Solar energy in food chain

06.03.2023 - 27.03.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian tuotantoa osana energiantarvetta ja -kulutusta sekä hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa aurinkoenergiaan liittyviä mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä sekä ymmärtää aurinkoenergian asennukseen liittyvät työvaiheet.

Sisältö :

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet Aurinkoenergiapotentiaali ja vuodenaikainen vaihtelu Aurinkovoimalaratkaisut Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat Esimerkkikohteet ja energiatuki

Prerequisites

Ei edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

0-5 -asteikolla: arvosana 1: Opiskelija tietää aurinkoenergian tuotannon perusteita ja luettelee tärkeimpiä tuotantoon liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun energiatuotannon pääasiat. Hän kykenee laskemaan aurinkoenergiapotentiaaliin liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää aurinkoenergiaan vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia energiantuotantoon –ja huoltoon. Opiskelija osaa kuvailla aurinkoenergian muodostumisen pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa aurinkoenergiaan siirtymisen tärkeimmät vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

arvosana 5: Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin aurinkoenergian tuotanto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä (auringonsäteily, -vaihtelu ja –määrä). Opiskelija selittää aurinkoenergiaan tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan energiantuotantoon tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee aurinkoenergian tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Course way of working and time table

6.3. – 27.3. 2023 klo 14-16

Livesessiot 2 tuntia * 4 kertaa , TEAMS-linkki, tallenne Moodlessa

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä 6.3. Aurinkoenergiapotentiaali ja vuodenaikainen vaihtelu 13.3. Aurinkovoimalaratkaisut 20.3. Toimintaympäristö ja kannattavuuslaskelmat, esimerkkikohteet ja energiatuki 27.3.

Nettitentin voi tehdä välillä 28.3.- 21.4. 2023

Course info

Webbikamera/headset suotavaa olla.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 21.11.2022 tämän sivun yläosassa.