Non-stop
Course name Basics of AutoCAD 1
Course date 30.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Antti Henell
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of AutoCAD 1

30.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet ja osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot
  • EA-EE EUR-ACE: Tekninen suunnittelu: Opiskelija osaa tuottaa CAD-järjestelmällä työpiirustuksia.
  • TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelijat pystyvät piirtämään luonnoksia ja kopioimaan valmiita kuvia.
  • YHTTY: Kurssi mahdollistaa työskentelyn aloittamisen avustavissa suunnittelutehtävissä
  • YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä.

Sisältö:

  • CAD piirtämisen perusteet

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Verkkototeutus

Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Course info

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit. Suositellaan hankittavaksi Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy Helsinki, 13 painos 2021. ISBN 978-952-67419-3-2 tai  Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-Kirjat Oy Mikkeli, 22 painos 2019. ISBN 978-972-9867-42-4

Course additional info

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä.

Course enrolment info