Non-stop
Course name Basics of AutoCAD 2
Course date 30.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Antti Henell
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basics of AutoCAD 2

30.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet.
 • Opiskelija osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot.
 • Hallitsee bockien ja atribuuttien käytön, osaa tehdä osasuurennoksen ja ymmärtää tyylien merkityksen työn organisoinnissa sekä tekemään piirustukseen standardien mukaiset mitoitukset.
 • EA-EE EUR-ACE: Tekninen suunnittelu: Opiskelija osaa lukea valmiita piirustuksia ja laatia yksikäsiteisiä työpiirustuksia tuotteista.
 • Opiskelija osaa tuottaa CAD-järjestelmällä työ- ja kokoonpanopiirustuksia.
 • TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelijat pystyvät tekemään valmistuksen vaatimat piirustukset ja toteuttamaan suunnitelmiaan
 • YHTTY: Kurssi mahdollistaa työskentelyn aloittamisen avustavissa suunnittelutehtävissä
 • YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä.

Sisältö:

 • Kuvaamistavat, projektiot, mitoitukset ja muut merkinnät ja merkintöjen liittäminen tietokoneavusteisesti laadittuun piirustukseen.

Prerequisites

AutoCADin alkeet.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Verkkototeutus

Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.

Suositellaan hankittavaksi

Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy Helsinki, 13 painos 2021. ISBN 978-952-67419-3-2 tai Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-Kirjat Oy Mikkeli, 22 painos 2019. ISBN 978-972-9867-42-4

Course info

Etäoipiskelu omilla tietokoneilla.

Course additional info

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:

 • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
 • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
 • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä.