Spring
Course name Big data and data driven decision making
Course date 16.01.2023 - 01.05.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 01.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Big data and data driven decision making

16.01.2023 - 01.05.2023

Course description

Tavoitteet:  Tiedät mitä tarkoittaa big data ja miten sitä voidaan käyttää päätöksenteossa. Ymmärrät miten massiivisia datamääriä voidaan hallita ja hyödyntää. Osaat käyttää ja soveltaa dataan perustuvia päätöksentekomenetelmiä ja ymmärrät miten viestiä tehokkaasti datan avulla. Sisältö:  Mitä on big data? Miten data muuttuu tiedoksi? Mitä tarkoittaa tietoon perustuva päätöksen teko? Miten hyödyntää massiivisia tietomääriä päätöksen teossa ja johtamisessa?

Prerequisites

Ei edellytä aiempaa osaamista

Assessment criteria

Opiskelija osaa c. arvioida itsenäisesti datan laatua ja soveltuvuutta päätöksen teon perustana d. kehittää organisaation dataan ja tietoon perustuvia menetelmiä ja toimintoja e. arvioida ja perustella dataan perustuvia strategisia lähestymistapoja sekä niiden soveltamista päätöksenteossa ja johtamisessa

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson arviointi perustuu oppimisympäristössä oleviin tehtäviin, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti verkossa itselleen sopivana aikana pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät.

Mikäli opiskelija palauttaa tehtävät määräajan jälkeen hän saa kyseisestä tehtävästä 0 pistettä. Opiskelijan ei ole pakko tehdä opintojakson kaikkia tehtäviä vaan arvosana määräytyy aikataulussa palautettujen tehtävien pisteiden perusteella.

LIsätietoja arvioinnista saat opintojakson opintokuvauksesta, joka löytyy oppimisympäristöstä

Course way of working and time table

Opintojakso muodostuu aloitustehtävästä ja sitä seuraavista kolmesta osasta, jotka ovat: – Osa 1: Big data ja sen soveltaminen – Osa 2: Päätöksen teko – Osa 3: Tietoon perustuvan päätöksenteon harjoitukset

Kaikkien osien aineistot (videoluennot, harjoitustehtävät ja muu opiskelumateriaali) löytyvät Xamkin oppimisympäristöstä.

Opintojakson aikataulu on seuraava:

16.1. 2023 Opintojakso alkaa 29.1.2023 Aloitustehtävän deadline* 1.2.2023 Oppimateriaali aukeaa aloitustehtävän suorittaneille 28.2.2023 Osan 1 deadline 31.3.2023 Osan 2 deadline 30.4.2023 Osan 3 deadline ja opintojakso päättyy

* HUOM! Opiskelijat, jotka eivät ole tehneet aloitustehtävää määräaikaan mennessä poistetaan opintojaksolta eivätkä he voi suorittaa sitä.

Sen jälkeen kun aineisto on avattu opiskejoille, he voivat opiskella täysin omaan tahtiinsa pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät.