Summer
Course name Blues and jazz improvisation
Course date 01.05.2023 - 31.07.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB
Teacher Jarmo Hynninen ja Pekka Luukka
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.04.2023
Enrol

Blues and jazz improvisation

01.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Sisältö: Opiskelija tutustuu blues ja jazzmusiikin historian merkittävien artistien musiikilliseen ilmaisuun ja improvisointiin tallenteiden kautta. Opiskelija suorittaa tehtäviä taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävänannon mukaan. Tutustuminen transkriptioiden tekemiseen ja niiden merkitykseen musiikillisen ilmaisun kehittämisessä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppii kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä. Opiskelija saa valmiuksia transkription tekemiseen, analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytysti suoritetut tehtävät, osallistuminen opetukseen aikataulun mukaan.

Course way of working and time table

Etäopetus, opetusjakson työtilaan ladattavat tehtävät ja materiaalit. Ohjaus zoomin kautta aikataulun mukaan.

Zoom-tapaamisten aikataulu ( linkki myöhemmin työtilaan )

 1. Ma 8.5. klo 16-17.30
 2. Ma 22.5.klo 16.00 – 17.30
 3. Ma 5.6. klo 16.00 – 17.30
 4. Ma 12.6. klo 16.00 – 17.30
 5. Ma 14.8.. klo 16.00 – 17.30
 6. Ma 28.8. klo 16.00 – 17.30

1.5. – 16.5. orientointivaihe. Orientointivaiheen aikana opiskelija tutustuu työtilaan ladattuun taustamateriaaliin ja suorittaa annetut tehtävät. Työtilaan tallennetaan lisää materiaalia kurssin edetessä.

16.5. – 15.8. on kurssin varsinainen työvaihe. Työvaiheessa opiskelija suorittaa tehtäviä pääasiassa taustanauhojen kanssa ja tallentaa omia suorituksiaan tehtävän annon mukaan. Tallennusvälineeksi riittää hyvin älypuhelimen äänitallennus. Tallennukset lähetetään työtilan Tehtävät kansioon ohjeiden mukaan. Työvaiheen aikana on saadaan valmiuksia transkription tallentamiseen ja analysointiin sekä oman ilmaisun kehittämiseen. “Transkriboiminen” sisältää muutamia työvaiheita ja niihin annetaan selkeät ohjeet vaiheittain ohjeiden avulla. Työvaiheessa on tarkoitus tutustua audio- ja videoesimerkkien avulla blues-ja jazzmusiikin tyylillisiin ilmaisukeinoihin ja oppia kuulemaan, ymmärtämään ja itse tuottamaan niitä.

15.8.- 29.8. kerrataan ja täydennetään aiemmin opittua.

Materiaali löytyy pääasiassa Dokumentit osassa.

Course info

Zoom-tapaamisten aikataulu ( linkki myöhemmin työtilaan )

 1. Ma 8.5. klo 16-17.30
 2. Ma 22.5.klo 16.00 – 17.30
 3. Ma 5.6. klo 16.00 – 17.30
 4. Ma 12.6. klo 16.00 – 17.30
 5. Ma 14.8.. klo 16.00 – 17.30
 6. Ma 28.8. klo 16.00 – 17.30