Spring
Course name Brand your expertise into digital educational content
Course date 15.01.2023 - 14.05.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 01.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Brand your expertise into digital educational content

15.01.2023 - 14.05.2023

Course description

Tavoitteet: • Osaat tuoda oman asiantuntijuutesi näkyväksi digitaalisen koulutussisällön kautta. • Osaat suunnitella ja tuottaa koulutussisältöä verkkoon. • Osaat muotiolla työelämälähtöisiä digitaalisia oppimista edistäviä tehtäviä • Tunnistat oman asiantuntijuutesi kannalta parhaat digitaaliset ratkaisut koulutussisältösi jakamiseen • Tunnistat digitaalisten arviointityökalujen hyödyntämisen mahdollisuuksia Sisältö:  Opintojaksolla tavoitteenasi on suunnitella ja toteuttaa laadukas koulutustuote, joka perustuu omaan asiantuntijuuteesi. Opintojaksolla saat työkaluja, joiden avulla tuot asiantuntijuutesi näkyväksi verkossa. Opintojakso opastaa sinut läpi suunnitteluprosessin ja osoittaa kohdat, joihin kiinnittää huomiota, kun tavoittelet toimivaa ja laadukasta verkkokoulutusta. Muotoilet työelämälähtöisiä digitaalisia oppimista edistäviä tehtäviä ja kokeilet digitaalisten arviointityökalujen hyödyntämistä.

Prerequisites

Assessment criteria

Opiskelija osaa a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan c. arvioida ja johtaa itsenäisesti yksittäisten ihmisten sekä ryhmien toimintaa e. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointiasteikko

1-5 Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Löytyy opintojakson Learnalustalta

Course way of working and time table

Ei tenttiä. Tehtävät oltava suoritettuna opintojakson aikana.