Spring
Course name Budgeting, 3 Cr
Course date 13.03.2023 - 12.05.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB, Technology HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Ari Karsikas
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 26.02.2023
OPEN UAS Enrolment

Budgeting, 3 Cr

13.03.2023 - 12.05.2023

Course description

Budjetointi on tavoitteellisen toiminnan ja talouden ohjauksen keskeinen prosessi. Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet budjetointiin ja talouden ohjaukseen.

Opintojaksolla perehdyt budjetoinnin merkitykseen, lainalaisuuksiin, periaatteisiin, prosesseihin ja menetelmiin. Osaat laatia osabudjetit ja pääbudjetit osana toiminnan ja talouden ohjausta. Osaat laatia budjettivertailun ja analysoida eroja budjettitarkkailun näkökulmasta. Kykenet tunnistamaan ja tarkastelemaan kehittämiskohteita budjetoinnin näkökulmasta. Osaat tarkastella ja analysoida budjetointiin liittyviä prosesseja ja esittää niihin kehitysehdotuksia.

Sisällöt:

Opintojaksolla käsitellään budjetoinnin määritelmää ja tehtäviä, budjetoinnin ja strategian suhdetta, budjetointijärjestelmää ja -prosessia, budjetointimenetelmiä, budjetin laatimista, budjettitarkkailua sekä budjetoinnin ongelmia ja ratkaisuja.

Prerequisites

Taloushallinnon perusteet

Assessment criteria

Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (50%, 1,5 op) ja tentti (50%, 1,5 op)

Course way of working and time table

Webinaarit ja itsenäinen työskentely.

Opintojakson koodi on HL00BD24-3003. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.