Non-stop
Course name Basics of C# programming
Course date 16.01.2023 - 30.11.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.08.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basics of C# programming

16.01.2023 - 30.11.2023

Course description

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä osaat ohjelmoinnin ja C#-ohjelmointikielen perusteet, sekä pystyt laatimaan yksinkertaisia konsolisovelluksia C#-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on myös riittävät ohjelmointivalmiudet jatkossa tapahtuvaan peliohjelmoinnin opiskeluun erityisesti Unity-pelimoottorilla, mutta soveltaen myös muilla pelimoottoreilla. Sisältö: • Ohjelmointiympäristön asennus • Ohjelmointiympäristöön tutustuminen • Ohjelmoinnin perusidea ja C#-konsolisovelluksen rakenne • Muuttujat ja kommunikointi käyttäjän kanssa • Ohjelman ohjausrakenteet • Olio-ohjelmoinnin perusteet C#-ohjelmointikielellä • Virheiden jäljitys ja muita ohjelmoinnin erityispiirteitä.

Prerequisites

Tietokoneen käytön perusvalmiudet.

Assessment criteria

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtävät on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista jokainen kokonaisuus sisältää 3 pientä ohjelmointitehtävää. • Opintojako on suoritettu, kun kaikki vaaditut tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

Course info

Koulutus alkaa 16.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.8.2023.

Viimeinen nonstop-aloitus kesällä on 27.6. ja siihen on ilmoittauduttava viimeistään 25.6.2023. Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan opinnoille, mutta kesäajan poikkeuksien vuoksi opinnot alkavat 9.8.2023.