Non-stop
Course name C#-ohjelmointi
Course date 06.02.2020 - 31.12.2021
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher viopesupport@metropolia.fi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.02.2020 - 31.07.2021
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

C#-ohjelmointi

06.02.2020 - 31.12.2021

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • ymmärtää NET-arkkitehtuurin perusteet
 • pystyy ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia

Sisältö

 • johdanto C#-kieleen
 • ohjelman perusrakenne,tietotyypit
 • operaattorit
 • valintalauseet
 • toistolauseet
 • poikkeukset
 • taulukot
 • olio-ohjelmoinnin perusteet
 • monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa
 • merkkijonon käsittely
 • tiedostojen käsittely

Prerequisites

Ei ole

Assessment criteria

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssiarviointi on hyväksytty/hylätty.

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Course info

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssiympäristönä toimii Metropolian Viope.

Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Course enrolment info

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi joka toimii NonStop -periaatteella.  Sille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympärsitö.