Non-stop
Course name C - Programming
Course date 16.11.2020 - 30.06.2021
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher viopesupport@metropolia.fi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.11.2020 - 30.06.2021
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

C - Programming

16.11.2020 - 30.06.2021

Course description

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet.
 • Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita.
 • Opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja.
 • Opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
  • syöttö ja tulostus
  • muuttujat
  • vakiot ja tyypit
  • lausekkeet ja lauseet
  • peräkkäisyys
  • valinta
  • toisto
  • taulukkorakenne
  • aliohjelmat
  • paluuarvo
  • parametrit

Prerequisites

Ei ole.

Assessment criteria

Kurssiarvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Hyväksytty suoritusmerkinnän saamiseksi kurssin tehtävistä tulee olla tehtynä vähintään 80%.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% itsenäisesti Metropolian Viope-oppimisympäristössä suoritettava kurssi, jonka suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Opiskelija voi suorittaa kurssin täysin omaan tahtiin, lukukausista riippumatta.

Course info

Kurssimateriaali löytyy kokonaisuudessaan Metropolian Viope-oppimisympäristöstä, joten opiskelija tarvitsee ainoastaan toimivan selaimen ja nettiyhteyden.

Course additional info

Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin eikä sen suorittaminen ole sidoksissa toteutuksen loppumispäivämäärään.

Kurssisuoritukset arvioidaan ja suoritusmerkinnät kirjataan opiskelijalle sen jälkeen kun hän on lähettänyt sähköpostiviestin osoitteeseen viopesupport@metropolia.fi ja kertonut saaneensa kurssin tehtyä.

Course enrolment info

Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sen suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on käsitelty.

Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.