Spring
Course name C++ Programming
Course date 24.01.2024 - 10.04.2024
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 31.12.2023
Enrol
Course enrolment info

C++ Programming

24.01.2024 - 10.04.2024

Course description

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee C++ -kielen perusteet sekä osaa toteuttaa konsolipohjaisia sovelluksia.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa oliosuuntautuneesti suunniteltuja ohjelmistoja C++ -kielellä.

Opintojakson aikana opiskelija etenee itsenäisesti omaan tahtiinsa, tai opettajan toteuttaman viikkoaikataulun mukaan.

SISÄLTÖ

-Johdatus kääntäjään ja ohjelmistojen kehittämiseen C++:lla -Perustietotyypit, operaattorit, tietovirtojen hallinta, syötteiden käyttö ja tulostaminen, tietotyyppimuunnokset -Funktioiden esittely, määrittely, ylimäärittely sekä käyttäminen -Tietokokonaisuudet -Tekstityyppisten muuttujien käsittely, poikkeusten käsittely, nimiavaruudet -Oliopohjainen ohjelmointi ja sen käsitteet -Luokkien ja olioiden käsittely, luokkahierarkia ja perintä -Ylikuormitettujen operaattoreiden, itse määriteltyjen operaattoreiden, poikkeusten määrittely -STL: n perusteet.

Prerequisites

Perustietämys ohjelmoinnista

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

Projektissa käytetään luokkia / oliota sekä funktioita -> 1 Projektissa käytetään perintää -> 2

Projektissa on konsolin kautta käytettävä käyttöliittymä. -> 3 Projektisssa käytetään tallennusta (tietokanta tai tiedosto) -> 4

Projekti on laadukkaasti toteutettu ja selkeärakenteinen -> 5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course enrolment info

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.

Ristiinopiskelupalvelu on tällä hetkellä käytössä ainakin seuraavilla kouluilla HAMK, HUMAK, TurkuAMK, XAMK