Fall | Full
Course name C++ Programming
Course date 27.09.2023 - 13.12.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 08.09.2023

C++ Programming

27.09.2023 - 13.12.2023

Course description

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee C++ -kielen perusteet sekä osaa toteuttaa konsolipohjaisia sovelluksia.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa oliosuuntautuneesti suunniteltuja ohjelmistoja C++ -kielellä.

Opintojakson aikana opiskelija etenee itsenäisesti omaan tahtiinsa, tai opettajan toteuttaman viikkoaikataulun mukaan.

SISÄLTÖ

-Johdatus kääntäjään ja ohjelmistojen kehittämiseen C++:lla -Perustietotyypit, operaattorit, tietovirtojen hallinta, syötteiden käyttö ja tulostaminen, tietotyyppimuunnokset -Funktioiden esittely, määrittely, ylimäärittely sekä käyttäminen -Tietokokonaisuudet -Tekstityyppisten muuttujien käsittely, poikkeusten käsittely, nimiavaruudet -Oliopohjainen ohjelmointi ja sen käsitteet -Luokkien ja olioiden käsittely, luokkahierarkia ja perintä -Ylikuormitettujen operaattoreiden, itse määriteltyjen operaattoreiden, poikkeusten määrittely -STL: n perusteet.

Prerequisites

Perustietämys ohjelmoinnista

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

Projektissa käytetään luokkia / oliota sekä funktioita -> 1 Projektissa käytetään perintää -> 2

Projektissa on konsolin kautta käytettävä käyttöliittymä. -> 3 Projektisssa käytetään tallennusta (tietokanta tai tiedosto) -> 4

Projekti on laadukkaasti toteutettu ja selkeärakenteinen -> 5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.