Spring
Course name Data analytics in business development
Course date 16.01.2023 - 01.05.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 01.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Data analytics in business development

16.01.2023 - 01.05.2023

Course description

Tavoitteet:  Opit oikean tiedon merkityksen päätöksen teossa sekä arvioimaan data-analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia organisaatiollesi. Ymmärrät suurten tietomassojen haasteet ja potentiaalin sekä tutustut suureten tietomassojen käsittelyssä käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin. Sisältö: Kuinka johtaa ja kehittää toi mintaa oikean tiedon avulla? Mitkä ovat data-analytiikan mahdollisuudet organisaatiollesi? Kuinka käyttää tietomassoja päätöksen teon tukena? Kuinka arvioida tiedon merkitystä ja oikeellisuutta? Mitkä ovat datan käytön esteet ja rajoitteet?

Prerequisites

Assessment criteria

Opiskelija osaa a. hyödyntää laajoja tietomassoja päätöksen teon tukena b. ratkaista jalostetun tiedon avulla monimutkaisia ongelmia. d. systemaattisesti analysoida tiedon merkitystä. g. viestiä tietoon perustuvaa osaamistaan valitulle kohderyhmälle.

Course way of working and time table

Opintojakso muodostuu aloitustehtävästä ja sitä seuraavista neljästä osasta, jotka ovat: – Osa 1: Johdanto data-analytiikkaan – Osa 2: Data-analytiikan harjoitukset – Osa 3: Data-analytiikan soveltaminen liiketoiminnan kehittämisessä – Osa 4: Data-analytiikan projekti

Opintojakson arviointi perustuu oppimisympäristössä oleviin tehtäviin, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti verkossa itselleen sopivana aikana pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät.

Mikäli opiskelija palauttaa tehtävän myöhässä, hän saa kyseisestä tehtävästä 0 pistettä. Opiskelijan ei ole pakko tehdä kaikkia tehtäviä, vaan hänen arvosanansa määräytyy määräajassa palatutetuista tehtävistä saatujen pisteiden perusteella.

LIsätietoja arvioinnista saat opintojakson opintokuvauksesta, joka löytyy oppimisympäristöstä

Arviointiasteikko

1-5

Course info

Opintojakson aikataulu on seuraava: 16.1.2023 Opintojakso alkaa 5.2.2023 Aloitustehtävän viimeinen palautuspäivä * 8.2.2023 Opintojakson aineisto avautuu aloitustehtävän tehneille opiskelijoille 5.3.2023 Osan 1 harjoitusten ja kertauskysymysten viimeinen palautuspäivä 26.3.2023 Osan 2 harjoitusten ja kertauskysymysten viimeinen palautuspäivä 16.4.2023 Osan 3 harjoitusten ja kertauskysymysten viimeinen palautuspäivä 7.5.2023 Osan 4 projektiraportin viimeinen palautuspäivä ja opintojakso päättyy

* HUOM! Opiskelijat, jotka eivät ole palauttaneet aloitustehtävää määräaikaan mennessä poistetaan opintojaksolta eivätkä he voi suorittaa sitä. Sen jälkeen kun aineisto on avattu opiskejoille, he voivat opiskella täysin omaan tahtiinsa pitäen kuitenkin mielessä tehtävien viimeiset palautuspäivät