Fall
Course name Data Analyzation and Visualization (Master)
Course date 14.11.2022 - 31.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Erjaleena Koljonen, Henri Koukka, Minna Asplund
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Data Analyzation and Visualization (Master)

14.11.2022 - 31.12.2022

Course description

Opiskelija osaa:

  • tutkia datan ominaisuuksia jatkokäsittelyn kannalta
  • hyödyntää matemaattisia menetelmiä datan analysoinnissa
  • hyödyntää modernia tilastollista työkalua
  • visualisoida datan ja analyysin jatkokäsittelyä hyödyntävällä tavalla
  • tuottaa toistettavan tutkimuksen

Kurssi pitää sisällään:

  • datan tutkimista tilastollisten tunnuslukujen ja visualisoinnin avulla
  • estimoinnin perusteet ja tilastolliset testit
  • R analytiikan käyttö
  • Datan visualisointi web-ympäristössä.

Prerequisites

Lukion lyhyttä matematiikkaa vastaava osaaminen. Ohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaaminen.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Kurssi toteutetaan yhteensä neljän päivän intensiiviopetuksena 28.11. – 1.12.2022, klo 9 – 16. Katso tarkempi aikataulu toteutussuunnitelmasta. Kaksi viikkoa ennen intensiiviviikkoa avautuvat kurssin ennakkotehtävät. Opetusmenetelminä käytetään etäopetusta luennoiden, sekä esimerkkeihin perustuvia soveltavia harjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan myös äänitteitä.

 

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.