Fall | Full
Course name Data Formation in Digital Services
Course date 31.10.2022 - 04.12.2022
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Elo Anu, Vähätalo Mervi, Lilja Kari, Holm Anu
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 17.10.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Data Formation in Digital Services

31.10.2022 - 04.12.2022

Course description

Sisältö

Hyvinvointialojen tiedon keruuseen, rakenteeseen ja kuvaukseen liittyviä käsitteitä; sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmät ja tiedon rakentumiseen liittyviä käsitteitä; tiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvät säädökset; hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä; tietojärjestelmien integroinnin ja palvelualustojen perusteet sekä käytettävyyden arviointi; integroitujen tietojärjestelmien turvallisuus; sosiaali- ja terveysalan tuottaman datan merkitys kehittämisessä ja johtamisessa

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää hyvinvointialoilla tuotettavaan ja käytettävään dataan sekä rakenteiseen tiedon kuvaukseen liittyviä käsitteitä ja elementtejä ymmärtäen niiden tarpeen ja käytön. Opiskelija osaa selittää sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien keskeisiä elementtejä ja niitä ohjaavia säädöksiä sekä vertailla yleisimpiä tietojärjestelmiä ja arvioida niiden käytettävyyttä. Opiskelija osaa arvioida tietosuojan ja tietoturvan periaatteita sekä suunnitella digitaalisia palveluja turvallisuus ja vastuullisuus huomioiden. Opiskelija osaa perustella hyvinvointi- ja terveystietojen tallentamisen tärkeyden luotettavan päätöksenteon perustana.

Prerequisites

Tämä on YAMK-opintojakso.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu kokonaan verkko-opintoina Moodle3-oppimisympäristössä. Opintojakso muodostuu kolmesta osa-alueesta: tietojärjestelmät, turvallisuus ja datan merkitys. Tietojärjestelmät-osio on laajuudeltaan 3 op, turvallisuus- osio 1 op ja datan merkitys 1 op.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).  SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.