Spring
Course name From data to information – more value for business YAMK
Course date 01.03.2024 - 31.05.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Tarja Keski-Mattinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

From data to information – more value for business YAMK

01.03.2024 - 31.05.2024

Course description

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • arvioida organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuuksia
  • laatia organisaation toimintaan sopivan informaation keräämisen toimintamallin
  • tuottaa kerättyyn informaatioon pohjautuvia visualisointeja uusista arvonluontimahdollisuuksista

Sisältö:

  • Informaation keräämisen toimintamallit, ja toiminnan suunnittelu.
  • Kerätyn informaation arvonluontimahdollisuudet ja niiden visualisointi.
  • Organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuudet.

Prerequisites

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja, mutta käytännön kokemusta liiketoiminnan informaatiovirroista tulisi olla.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö. Itsenäinen- ja tiimityöskentely.

  • Aloitusluento 14.3.2024
  • Etäohjauspäivät 11.4., 25.4. ja 8.5. klo 17 – 20:00
  • Seminaari 23.5.2024

Course info

Harjoitustyö tehdään työlämätoimeksiantona.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä tai kun paikat ovat täynnä. 10 paikkaa Campusonline -tarjonnassa.

Muut eli Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 75 €.