Non-stop
Course name Dialogicality and emotions at work
Course date 14.02.2022 - 30.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 30.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Dialogicality and emotions at work

14.02.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet: Työelämässä korostuvat nyt ja tulevaisuudessa inhimilliset taidot. Onnistuneen kanssakäymisen edellytyksiä ovat hyvät vuorovaikutus- ja palautetaidot, tunneäly sekä taito käsitellä konfliktitilanteita. Näitä taitoja tarvitaan kaikissa ammateissa, mutta niiden tarve korostuu palvelualoilla, joissa vuorovaikutus on osa arkisia tilanteita jatkuvasti – niin asiakkaiden suuntaan kuin työyhteisön sisälläkin. Sisältö: Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin. Opintojakson teemat: 1: Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta 2: Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavat meihin ja toimintaamme 3: Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen 4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien osioiden oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Course info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 14.2.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.