Non-stop
Course name Dialogicality and emotions at work
Course date 16.01.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Dialogicality and emotions at work

16.01.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen.
  • Opintojakson neljää eri teemaa lähestytään teorian ja käytännön vuorovaikutustilanteiden hallinnan kautta.
  • Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta.
  • Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.
Sisältö: Opintojakson teemat: 1: Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta 2: Tunnetaidot ja temperamentti– miten tunteet ja temperamenttien erot vaikuttavat meihin ja toimintaamme 3: Palautetaidot ja itsereflektio – palautteen antaminen ja vastaanottaminen 4: Konfliktitilanteiden taitava käsittely ja työyhteisösovittelun prosessi

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Course way of working and time table

Toteutus:

  • Opiskelu on itsenäistä työskentelyä ja jokainen voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti
  • Opintojaksolla ei ole liveluentoja tai ryhmätöitä
  • Opintojakson neljä eri moduulia suositellaan opiskeltavaksi suositellussa järjestyksessä
  • Kaikki materiaali on avoinna koko opintojakson ajan

4 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 108 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

16.1.-10.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 16.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Course enrolment info

Peruminen

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!