Fall
Course name Basics of Digital Marketing
Course date 29.08.2022 - 31.10.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Lotta Lilja
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of Digital Marketing

29.08.2022 - 31.10.2022

Course description

Osaamistavoitteet

  • Tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys digitalisaation vaikutuksista ja mahdollisuuksista yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin
  • Opiskelija ymmärtää datan merkityksen markkinoinnin päätöksenteossa ja tulosten mittaamisessa ja miten asiakaspersoona ja asiakkaan ostopolun vaiheet vaikuttavat digikanavien ja viestien valintaan

Sisältö

  • Digitalisaation ja digimarkkinoinnin rooli yrityksen liiketoiminnassa. Digimarkkinoijan sanasto
  • Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos. Asiakaspersoonat ja asiakkaan ostopolku
  • Dataperusteinen markkinointi: Kasvuhakkerointi, datan analysointi, tiedon lähteet
  • Markkinoinnin monikanavaisuus, omnichannel
  • Markkinoinnin mittaaminen: Miten asetetaan tavoitteet markkinoinnille ja miten niitä mitataan?

Prerequisites

Lähtötasovaatimuksena on markkinoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Assessment criteria

Arviointi Opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojakson tehtävät ja palauttanut oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjassa opiskelija käsittelee monipuolisesti ja opintojakson materiaaleja, osoittaa kriittistä ajattelua ja liittää uutta tietoa aikaisempiin kokemuksiinsa. Opiskelija käsittelee oppimaansa monipuolisesti ja havainnoi arki- tai työkokemuksiaan osana oppimista.

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkko-opintoina. Materiaaleihin kuuluu luentotallenteita, podcasteja, videoita sekä luettavaa materiaalia. Jokaisen moduulin aikana tehdään tehtävä. Jakson suorittamiseen kuuluu verkkotentti. Opinnoista tehdään oppimispäiväkirja. Laskennallinen työaika on noin 130 tuntia opiskelijan työtä. Suositeltava etenemistahti on noin 1 moduuli / viikko, jolloin opintojakson voi suorittaa 5-6 viikon aikana. Opiskelija voi suorittaa opinnot omassa tahdissaan.

Verkkoluennot

06.09. klo 12.30 – 14.00

13.09. klo 14.00 – 15.30

20.09. klo 12.30 – 14.00

04.10. klo 12.30 – 14.00

11.10. klo 12.30 – 14.00

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.