Non-stop
Course name Online counselling - MOOC
Course date 05.09.2022 - 31.07.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Johanna Jylhä-Ollila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 01.06.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Online counselling - MOOC

05.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää digitaalisen ohjauksen (digiohjauksen) toimintatapoja, prosesseja ja käyttötilanteita. Opiskelija tunnistaa digiohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoja ja eettisiä pelisääntöjä. Opiskelija kokeilee käytännössä digiohjausvälineitä omassa ohjaus- tai neuvontatyössään tai laatii suunnitelman niiden käytöstä omalle ammattialalle soveltamisen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä ja tunnistaa niiden soveltamistilanteita omassa ohjaustyössään. Opiskelija kehittää omaa digiohjausosaamistaan koostamalla oman digiohjauksen muistilistan eli digitaalisen huoneentaulun.

Sisältö:

MOOC koostuu viidestä eri teemasta: 1.Johdanto. Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet 2.Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat 3.Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa 4.Digiohjaukset tilat, laitteet ja välineet 5.Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet digiohjauksessa Viiden nk. viikkoteeman lisäksi MOOC-kokonaisuuteen kuuluu orientoiva osaamistehtävä, vikkotehtäviä sekä lopputyö (huoneentaulu). Viikkoteemat limittyvät sisällöllisesti toisiinsa ja tukevat lopputyön laatimista.

Prerequisites

Opintojakso soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille; erityisesti terveys- , sosiaali- ja kasvatusalalle sekä kaikille ohjaus- sekä tieto- ja neuvontatyössä toimiville ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat digitaalista etäohjausta työssään. Opintojaksolle ei ole lähtötasovaatimuksia ja opiskelu perustuu alussa laadittaviin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opintojakson aikana opiskelija syventää osaamistaan yleisillä sekä erityisosaamista kehittävillä tiedoilla ja taidoilla.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Digiohjaaja MOOCia ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan hyväksytyn suoritusmerkinnän saa, kun kaikki MOOCiin kuuluvat oppimistehtävät, mukaan lukien orientoiva osaamistehtävä, välitehtävät ja lopputyö on suoritettu. Osaamisen arviointia tapahtuu itsearviointina ja oppimisalustalle luoduissa arviointityöskentelytavoissa. Itsearviointia voi peilata omiin oppimistavoitteisiin ja omaan osaamissuunnitelmaan, joiden laatiminen aloitetaan jo ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Course way of working and time table

Kurssi opiskellaan omaan tahtiin Moodlessa ohjeistettuja tehtäviä tekemällä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).