Fall
Course name Digital marketing communications
Course date 19.09.2022 - 30.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Digital marketing communications

19.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Tavoitteet: Osaat suunnitella ja käyttää tarkoituksenmukaisesti digitaalisen markkinointiviestinnän eri keinoja eri kohderyhmille ottaen huomioon viestinnän tavoitteet, sanoman ja mittarit Osaat kuvankäsittelyn ja taiton tekniset perustaidot Osaat toimia markkinointiviestinnän eettisten periaatteiden mukaisesti Sisältö: Mitä tarkoittavat integroitu markkinointiviestintä ja digitaalinen markkinointiviestintä? Miten digitaalista mediaa hyödynnetään markkinointiviestinnässä? Miten kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia hyödynnetään? Miten digitaalista markkinointiviestintää seurataan ja mitataan? Millaiset ovat markkinointiviestinnän eettiset periaatteet?

Prerequisites

Edeltävä osaaminen: Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op Customer oriented marketing Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 5 op

Assessment criteria

c) osaat hahmottaa markkinointiviestinnän tehtävänkokonaisuuksia e) osaat käyttää keskeisiä digitaalisen markkinointiviestinnän menetelmiä ja keinoja g) osaat perustella toimintaasi ja valintojasi alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Course way of working and time table

Opintojaksoalustalle linkitetyt videluoennot ja muut sähköiset aineistot

Course info

Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä. Suorittamiseen sisältyy sekä tenttejä että oppimistehtäviä