Fall
Course name Digital Mentoring
Course date 07.09.2022 - 29.11.2022
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Rauni Leinonen ja Tuula Rajander
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.08.2022
Enrol
Course enrolment info

Digital Mentoring

07.09.2022 - 29.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija (NQF7, YAMK-taso) 1) omaa valmiuksia toimia mentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa, 2) osaa perustellen soveltaa mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä mentorointitoiminnassa ja edelleen sen kehittämisessä, 3) osaa toimia mentorina luottamuksellisen ja yhteisöllistä oppimista tukevan vuorovaikutussuhteen kehittämiseksi, 4) hallitsee eMentorina toimimisen erilaisissa mentorointiprosesseissa ja erityisesti ryhmämentoroinnissa, 5) osaa hyödyntää mentoroinnissa toimijoiden moninaisuutta ja heidän verkostojaan mentorointiprosessissa, 6) osaa käyttää ja hyödyntää erilaisia digitaalisia välineitä mentorointiprosessissa, 7) osaa kriittisesti arvioida ja reflektoida osaamistavoitteiden suuntaisesti omaa ja muiden mentorointiosaamista sekä 8) kehittää mentorointiosaamistaan hyödyntämällä ammattialan (digitaalisen mentoroinnin) kansainvälistä tutkimusta.

Sisältö:

1) koulutuksen aloitus ja digiaikaan uudistuva mentorointi, 2) mentoroinnin tietoperusta, 3) mentoroinnin muodot, 4) laadukas digimentorointiprosessi, 5) mentorointimenetelmät, 6) mentorointiosaamista tukeva harjoittelu sekä 7) osaamisen arviointi.

Assessment criteria

1 – 5

Course way of working and time table

Webinaarit: 7.9.2022 klo 14–16; 28.9.2022 klo 14–16; 1.11.2022 klo 14–16 sekä 29.11.2022 klo 12-16. Lisäksi itsenäistä työskentelyä ja pari- tai ryhmäharjoittelua.

Course info

Webkamera

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.