Fall
Course name Digital Mentoring
Course date 07.09.2022 - 29.11.2022
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Rauni Leinonen ja Tuula Rajander
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.08.2022
Enrol
Course enrolment info

Digital Mentoring

07.09.2022 - 29.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija (NQF6, AMK-taso) 1) osaa toimia aktorina luottamuksellisen ja yhteisöllistä oppimista tukevan vuorovaikutussuhteen kehittämiseksi, 2) osaa kuvata ja analysoida mentoroinnin tietoperustaa ja merkitystä osaamisen kehittämisen menetelmänä, 3) hallitsee mentoroinnin eri muotojen tietoperustan (pari-, vertais-, käänteis-, ryhmä-, pika-, ristiin- ym.) ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa, 4) suunnittelee oppimistaan tavoitteidensa suuntaisesti aktorina toimiessaan, 5) muodostaa käsityksen digitaalisen mentoroinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä jatkuvan osaamisen kehittämisen välineenä, 6) osaa arvioida mentorointimenetelmien soveltuvuutta erilaisissa mentorointitilanteissa, 8) omaa valmiuksia toimia aktorina erilaisissa mentorointiprosesseissa sekä 9) osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä.

Sisältö:

1) koulutuksen aloitus ja digiaikaan uudistuva mentorointi , 2) mentoroinnin tietoperusta, 3) mentoroinnin muodot; 4) laadukas digimentorointiprosessi, 5) mentorointimenetelmät, 6) mentorointiosaamista tukeva harjoittelu sekä 7) osaamisen arviointi.

Assessment criteria

1 – 5

Course way of working and time table

Webinaarit: 7.9.2022 klo 14–16; 28.9.2022 klo 14–16; 1.11.2022 klo 14–16 sekä 29.11.2022 klo 12-16. Lisäksi itsenäistä työskentelyä ja pari- tai ryhmäharjoittelua.

Course info

Webkamera

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.