Fall
Course name Digital security and cyber threats in the health sector
Course date 29.08.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Blek
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Digital security and cyber threats in the health sector

29.08.2022 - 21.12.2022

Course description

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tieto- ja kyberturvallisuuden merkityksen osana hoitotyötä.

TAVOITTEET:

– Tiedät hoitotyön digitaalisen turvallisuuden keskeiset käsitteet sekä alan tieto- ja kyberturvallisuutta säätelevät lait, ohjeet ja suositukset

– Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen keinoja

– Osaat tunnistaa tietojärjestelmässä esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen

– Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

– Hoitotyön kyberturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset

– Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi

– Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat

– Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa

– Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Kurssilla käytetään käänteisen oppimisen (flipped learning) -mallia, jossa opiskelija tutustuu materiaaliin etukäteen ja tulee jo (hiukan) valmistautuneena webinaarikerralle. Webinaarien aikana keskitytään etukäteismateriaalin syventämiseen, keskusteluun sekä asian konkretisoimiseen käytännön esimerkein. Webinaareissa tehdään myös pieniä ryhmäharjoituksia ja/tai yksilötehtäviä ohjatusti. Webinaareissa työskentely on vuorovaikutteista, keskustelevaa ja pohtivaa.

Course info

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZ00BB55-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.