Spring
Course name Digital security and cyber threats in the health sector
Course date 09.01.2023 - 19.05.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Blek
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol

Digital security and cyber threats in the health sector

09.01.2023 - 19.05.2023

Course description

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.

TAVOITTEET:

  • Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
  • Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
  • Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

  • Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
  • Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
  • Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
  • Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja webinaareja (nauhoitettujen luentojen kuuntelu ja oppimistehtävien tekeminen).

Course info

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.