Summer
Course name Digital security and cyber threats in the health sector
Course date 22.05.2023 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Blek
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.05.2023
Implementation plan
Enrol

Digital security and cyber threats in the health sector

22.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.

TAVOITTEET:

  • Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
  • Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
  • Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

  • Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
  • Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
  • Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
  • Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja webinaareja (nauhoitettujen luentojen kuuntelu ja oppimistehtävien tekeminen). Opintojakson materiaali on Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaisesti.

Course info

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.