Spring
Course name Digital security and cyber threats in the health sector
Course date 15.01.2024 - 31.07.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Blek
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 09.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Digital security and cyber threats in the health sector

15.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen osana sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.

TAVOITTEET:

 • Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
 • Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
 • Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

 • Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
 • Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
 • Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
 • Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa
 • Informaatiovaikuttaminen

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu täysin verkossa eikä opintojaksoon kuulu tenttiä.

Opetusmenetelmät:

 • Nauhoitetut luennot
 • Videomateriaali ja podcastit
 • Monivalintatestit ja kirjallinen tehtävä
 • Itsearvioinnin sisältävä reflektiotehtävä

Course additional info

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa joustavasti ajalla 15.1.-31.7.2024. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2024 (opintojakson aloitus viimeistään 30.6.24).