Summer
Course name Usability and Reachability of Digital Services
Course date 01.05.2024 - 31.08.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Janne Lahti
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.04.2024 - 07.04.2024
Implementation plan
Enrol

Usability and Reachability of Digital Services

01.05.2024 - 31.08.2024

Course description

 • Verkkokurssi – n. 8 verkkosessiota + tiimikohtaiset erikseen sovittavat ohjaukset, ei lähiopetusta
 • Työskennellään n. 4 hengen tiimeissä (huom! Tiimit työskentelevät myös luentojen ulkopuolella verkossa)
 • Kehityshankkeen asiakas osallistuu muutamaan verkkosessioon tai tekee nauhoitteet
 • Kurssi päättyy hanketöiden esittelyyn verkkosessiossa, joka on tärkein osaamisen osoittamiseen liittyvä työ

Teoriasisältöä:

 •  Käytettävyyden arvioinnin psykologinen ja kognitiivinen perusta
 • Käytettävyystutkimuksen menetelmät
 • Saavutettavuuden perusteet
 • Saavutettavuuden arviointimenetelmät ja lainsäädäntö

Prerequisites

Tämä on YAMK-tason opintojakso ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Assessment criteria

Arviointikriteerit voi tarkistaa toteutussuunnitelmalta.

Course way of working and time table

Verkkotapaamiset (osa pakollisia)

 • 13.05.2024 17.00 – 19.00
 • 20.05.2024 17.00 – 19.00
 • 01.07.2024 17.00 – 19.00
 • 08.07.2024 17.00 – 19.00
 • 15.07.2024 17.00 – 19.00
 • 22.07.2024 17.00 – 19.00
 • 05.08.2024 17.00 – 19.00
 • 12.08.2024 17.00 – 19.00

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sisältöön kuuluu teoreettinen osuus ja LbD-projekti aidolle asiakkaalle.

Tehtävät palautusaikatauluineen löytyvät Canvas-työtilasta.

Huomaa, että kyse ei ole nauhoitetusta verkko-opetuskokonaisuudesta, vaan opintojaksoon sisältyy tiimikohtaista ohjausta ja verkkoluentoja, joissa opettaja on läsnä. Kaikki verkkoluennot nauhoitetaan, mutta projektin sujuvuuteen ja edistymiseen liittyen läsnäolo on osassa verkkotapaamisia pakollista.

Teoriaosuus 40% (2 op)

Lbd-projekti 60% (3 op)

Course info

Suositeltava kirjallisuus

 • Sinkkonen, I., Kuoppala, H., Parkkinen, J, Vastamäki, R. (2006) Käytettävyyden psykologia.Edita. IT Press.
 • Saariluoma, P. (2004). Käyttäjäpsykologia [User Psychology]. Porvoo: WSOY.
 • Philip Kortum. (2016) Usability Assessment: How to Measure the Usability of Products, Services, and Systems (Users’ Guides to Human Factors and Ergonomics Methods Book)
 • William Albert, Thomas Tullis, Donna Tedesco. (2009) Beyond the Usability Lab: Conducting Large-scale Online User Experience Studies 1st Edition
 • Eric Reiss. (2012) Usable Usability. Simple Steps for Making Stuff Better
 • Luke McGarth (2015). How to Meet the Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 • Ashley Firth (2019) Practical Web Inclusion and Accessibility
 • Everett McKay (2018) Intuitive Design: Eight Steps to an Intuitive UI
 • Selovuo Kari (2020) Saavutettavuusopas