Fall
Course name A digitizing management environment
Course date 09.09.2024 - 15.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tapio Mäkelä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 18.08.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

A digitizing management environment

09.09.2024 - 15.12.2024

Course description

Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää systeemisen johtamisen malleja sosiaali- ja terveysalalla. Ymmärrät tieteellisen tiedon ja tiedon analysoinnin merkityksen sosiaali- ja terveysalalla päätöksenteossa. Tiedostat digitaalisen teknologian ja datan hyödyntämisen liittyvät mahdollisuudet työyhteisöjä, johtamista ja palveluja kehitettäessä Hallitset joitain digitaalisen teknologian työkaluja sekä omaat perusvalmiudet tietoturvallisuuden varmistamisessa. Tunnistat digitaalisen turvallisuuden keskeiset piirteet oman organisaatiosi kannalta ja saat työkaluja organisaatiosi digiturvallisuuden kehittämistyöhön.Opintojakson osaamiset

  • Oppimaan oppiminen
  • Ennakoiva kehittäminen
  • Työelämässä toimiminen

Prerequisites

AMK -tutkinto

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5

Opettaja-arviointi, itseis- ja vertaisarviointi

Course way of working and time table

Verkko-opetus, ryhmätyö sekä itsenäinen opiskelu ja vertaistuki. Ennakkotehtävä ja siihen valmistautuminen 10 h Luennot ja työpajat 20 h Vertaisen arviointi 10 h Virtuaaliopiskelu 45 h Itsenäinen työskentely 50 h