Fall
Course name Brush up your English
Course date 21.08.2023 - 24.09.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Xamkin lehtorit
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.11.2022 - 13.08.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Brush up your English

21.08.2023 - 24.09.2023

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää rakenteita oikeaoppisesti.
 • välttää suomalaisille tyypillisiä yleisiä virheitä.
 • ilmaista itseään kirjallisesti keskeisimmissä viestintätilanteissa.

Sisältö:

Opintojakson pääteemat ovat:

 • verbien taivutus ja aikamuodot
 • passiivi
 • apuverbit
 • subtantiivien artikkelit
 • pronominit
 • sanajärjestys
 • prepositioita
 • genetiivi

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja. Opintojakso on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on suoritettuna hyväksytyllä arvosanalla.

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opiskelija tekee opintojakson tehtävät omaan tahtiinsa verkko-oppimisalustalla opintojakson päättymiseen mennessä. Opintojaksolla ei ole varsinaista tenttiä, mutta kaikki tehtävät ja testit pitää olla suoritettuina opintojakson päättymiseen mennessä.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course enrolment info

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!

Tämä opintojakso toteutui myös keväällä 2023 (6.2.-12.3.2023). Toinen toteutus on syksyllä (21.8.-24.9.2023), johon pääsee ilmoittautumaan Ilmoittaudu-painikkeen kautta.