Summer
Course name eChild. The basics of designing functional products and clothing for kids under 5 years old
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Ryynänen Sirpa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

eChild. The basics of designing functional products and clothing for kids under 5 years old

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjälähtöisistä suunnittelumenetelmistä. Opiskelija osaa soveltaa tietoa lapsille tarkoitettujen tuotteiden, vaatteiden ja tarvikkeiden tuotesuunnitteluun sekä arvioida ja testata valmiiden tuotteiden turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Keskeinen sisältö:

  • Perustiedot lasten kehityksestä ja eri-ikäisten lasten taidoista ja kyvyistä
  • Kulutustottumukset ja -tarpeet lastentarvikealalla
  • Antropometriset mittasuhteet ja niiden soveltaminen tuotteiden ja tarvikkeiden suunnittelussa sekä käytettävyyden ja ergonomian huomioiminen suunnittelussa
  • Tuotesuunnittelun kriteerit lasten tuotteissa ja tarvikkeissa
  • Tiedonhankinta- ja käyttäjäkeskeisten menetelmien soveltaminen tuotesuunnittelun eri vaiheissa

Prerequisites

Suositellaan vähintään yhden vuoden amk-perusopintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Tentit ja aineistoihin perehtyminen 50 h Vuorovaikutukselliset tehtävät ja niihin liittyvät aineistot 35 h Tuotekehitys/suunnittelutehtävä 50 h

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Voit suorittaa tämän opintojakson tehtävät oman osaamisesi/opiskeluosaamisesi taustoja hyödyntäen ja tarkastella asioita oman osaamisen näkökulmasta, oli se sitten esimerkiksi muotoilun, liiketoiminnan, tekniikan tai vaikka terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Opintojakso sisältää teoriaa, tenttejä, vuorovaikutuksellisia tehtäviä sekä tuotekehitys/suunnittelutehtävän.

Osassa tehtävistä on valittavissa useita vaihtoehtoja, valitse niistä itsellesi sopivin ja sovella oman osaamisesi näkökulmasta.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.