Fall
Course name Promote brain health by focusing on health literacy
Course date 16.09.2024 - 30.11.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Merja Hoffrén-Mikkola ja Katri Turunen
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 05.08.2024 - 06.09.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Promote brain health by focusing on health literacy

16.09.2024 - 30.11.2024

Course description

  • Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaidon käsitteeseen ja terveyden lukutaitoa määrittäviin tekijöihin yksilö- ja organisaatiotasolla.
  • Opintojaksolla tarkastellaan terveyden lukutaitoa erityisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta.
  • Perehdytään uusimpaan aivoterveyttä koskevaan tutkimusnäyttöön.
  • Opintojaksolla harjoitellaan arvioimaan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä.
  • Lisäksi perehdytään siihen millaisilla menetelmillä aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärtämistä ja käyttöönottoa sekä aivoterveyttä edistäviä käyttäytymisen muutosprosesseja voidaan tukea elintapaohjauksella.
  • Opintojaksolla tarkastellaan aivoterveyttä edistävän ja muistiystävällisen toiminnan hyödyntämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.
  • Opintojakso sisältää verkossa olevan materiaalin, itsenäistä aikaan ja paikkaan sitomatonta opiskelua, oppimistehtäviä sekä verkkokeskustelua.

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon omaaville yamk-opiskelijoille.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty. Opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä pyydetään täydentämään, mikäli ne eivät täytä kullekin tehtävälle asetettuja hyväksytyn kriteerejä.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan täysin aikaan -ja paikkaan sitomattomana verkko-opiskeluna. Opintojaksolla on nauhoitettuja verkkoluentoja, itsenäistä verkkomateriaalin opiskelua, verkkokeskustelua muiden opintojakson osallistujien kanssa sekä itsenäistä oppimistehtävien tekemistä.

Course info

Verkko-opiskelun mahdollistavat laitteistot

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville yamk tutkinto-opiskelijoille, avoimen yamk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.