Spring
Course name Advanced Mobile Programming
Course date 13.03.2023 - 26.05.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Tuomas Valtanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Advanced Mobile Programming

13.03.2023 - 26.05.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa tuottaa mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä sekä kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää myös eri vaiheet, jotka liittyvät valmiin mobiilisovelluksen viimeistelyyn ja julkaisuun.

Sisältö:

Opintojakso sisältää edistyneempiä mobiiliohjelmoinnin tekniikoita, kuten:

 •  Tiedonsiirtoprotokollat ja –tekniikat mobiilisovelluksessa
 • Reaaliaikainen datansiirto
 • Komponenttien kustomointi
 • Mobiilisovelluksen testaus, viimeistely ja saattaminen julkaisukuntoon

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien sekä lukukausiprojektin perusteella.

H-5

 

Course way of working and time table

Luennot, esimerkit, workshopit, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu. Web-materiaali sekä ohjaajan oma materiaali. Ole yhteydessä ohjaajaasi vaihtoehtoisten suoritustapojen osalta.
 1. RecyclerView ja kertaus Android Studion ja kotlin ohjelmointikielen käytöstä
 2. Internet avoimet rajapinnat. Kuinka käyttää REST apia
 3. Kartat: Google Maps (Open Street Map ja MapBox)
 4. Taustaprosessit
 5. Oman apin tekeminen ja sen käyttäminen, case Apigility
 6. MQTT-protokolla ja MQTT-server (broker) asennus
 7. Oman prototyypin toteuttaminen projektityössä + muita aiheita

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi