Fall
Course name Ethical operations model in the operating environment of social and health care
Course date 29.08.2022 - 31.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Päivi Sihvo
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Ethical operations model in the operating environment of social and health care

29.08.2022 - 31.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

  • Tunnistat eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
  • Ymmärrät eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Sisältö

Tervetuloa opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan etiikkaa! Koulutus on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.

Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytöstä ja soveltamisesta erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.

  1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
  2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
  3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
  4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
  5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
  6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Assessment criteria

Arviointi Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Suosittelemme etenemään opinnoissasi osioiden numerojärjestyksestä oppimisesi rakentumisen varmistamiseksi. Suoritettuasi osion 1 hyväksytysti, voit edetä osioihin 2-5. Tämän jälkeen saavut osioon oman osaamisesi arviointi ja osaamisen näyttö.

Ajankäyttösuositus työskentelyssäsi opintokokonaisuuden parissa on 27 tuntia/ opintopiste eli yhteensä 54 tuntia.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.