Summer | Full
Course name Leading ethical organizational culture in elderly care (Master's level)
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Minna-Maria Behm
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.03.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Leading ethical organizational culture in elderly care (Master's level)

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • tunnistaa eettistä kuormitusta aiheuttavia tilanteita vanhuspalveluissa
  • tunnistaa eettistä organisaatiokulttuuria määrittäviä tekijöitä vanhuspalveluissa
  • soveltaa eettisen organisaatiokulttuurin mallia eettisissä ongelmatilanteissa vanhuspalveluissa
  • arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisön eettistä organisaatiokulttuuria vanhuspalveluissa

Sisältö: Opintojakson asiantuntijuusalueet: Jaksolla eettistä organisaatiokulttuuria tarkastellaan vanhuspalvelujen viitekehyksessä.

  • Eettinen organisaatiokulttuuri
  • Eettinen kuormittuminen
  • Kapteinin (2008) CEV -malli
  • Eettisen organisaatiokulttuurin johtaminen

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu ajalla 1.5.-31.8.2023 itsenäisinä verkko-opintoina Moodle-alustalla. Opintojakson tehtävät arvioidaan 30.9.2023 mennessä, jokainen osa-alueiden tehtävistä arvosanalla 0-5.

Course additional info

Toteutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijoille. Opintojakso soveltuu hyvin kaikille YAMK-opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita eettisen organisaatiokultttuurin johtamisesta ja kehittämisestä, muillekin kuin vanhuspalveluissa työskenteleville.

Course enrolment info

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Paikat ovat täynnä, eikä jälki-ilmoittautumisa oteta vastaan.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.