Non-stop
Course name Ethical Principles in Customer Contacts and Instruction
Course date 02.01.2023 - 31.12.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Matti Heikkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.11.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Ethical Principles in Customer Contacts and Instruction

02.01.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee sosiaali- ja terveysalan eettisen perustan
 • tunnistaa ja ymmärtää omaa työtään ohjaavan arvoperustan sekä ihmiskäsityksen ja näiden merkityksen erilaisten asiakkaiden empaattisessa, voimaannuttavassa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa ja ohjaamisessa
 • tunnistaa ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen, asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • ymmärtää huono-osaisuuden sekä erilaiset elämäntilanteet ja osaa toimia ammatillisesti asiakkaan edun sekä palvelutarpeen mukaisesti

Sisältö:

 • sosiaalialan eettinen perusta
 • toimintaa ohjaavat arvot
 • työntekijän ihmiskäsitys
 • asiakasturvallisuuden edistäminen
 • ammatillisuus
 • dialogisuus
 • palveluohjaus eettisesti ja sosiaalisesti kestävästä näkökulmasta
 • sosiaalialan omavalvonta
 • eettisesti kestävä monialainen yhteistyö

Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojakson tentin ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Opintojaksoon sisältyy lisäksi yksi pakollinen tenttikirja.

Assessment criteria

1 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa.

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely verkossa.

Course info

Opintojaksolla tarvitset teoksen Hallamaa, J. (2017) Yhdessä toimimisen etiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.