Non-stop
Course name Recognizing of the ECG
Course date 10.01.2023 - 30.07.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Recognizing of the ECG

10.01.2023 - 30.07.2023

Course description

Tavoitteet: Osaat sydämen anatomian ja fysiologian perusteet. Osaat laadukkaan EKG:n perusteet hoitotyössä Osaat tutkia järjestelmällisesti ja tunnistaa tavallisimpia EKG-löydöksiä hoitotyössä Vahvistat teoriaosaamistasi, kuinka sairaanhoitaja tunnistaa normaalin EKG:n ja tavallisimpia muutoksia EKG-löydöstilanteissa. Sisältö: Sydämen anatomian ja fysiologian kertaus. Verkkomateriaali ja tietotesti 1. Laadukkaan EKG:n ottaminen hoitotyössä. Verkkomateriaali ja tietotesti 2. EKG:n tutkiminen ja tunnistaminen. Verkkomateriaali ja tietotesti 3. EKG:n löydösharjoitteet. Verkkomateriaali. Lopputentti.

Assessment criteria

Kahden kuukauden opiskeluajan aikana sinun tulee suorittaa kolme tietotestiä ja numeraalisesti arvioitava lopputentti.

EQF6-arviointikriteerien mukainen arviointi

Course way of working and time table

Oppimisalustalla on kuvattu opiskelumateriaali.

Course info

Tämä opintojakso alkaa 10.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.