Fall
Course name Food and Food Services Safety
Course date 26.09.2022 - 28.11.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Mervi Niemelä
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol

Food and Food Services Safety

26.09.2022 - 28.11.2022

Course description

Opiskelija osaa

 • soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä
 • kuvata elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon
 • laatia korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään

Opintojakso etenee moduleittain Canvas-työtilassa olevan aikataulun mukaan.

Opintojakso koostuu viidestä moduulista

 1. Elintarvikealat
 2. Lainsäädäntö
 3. Elintarvikeketjun riskit
 4. Elintarvikeväärennökset
 5. Kyberturvallisuus elintarvike- ja ravitsemisalalla

Assessment criteria

Laurean tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta.” (Opetuksesta vastaavan vararehtorin päätös 7/2019).

Course way of working and time table

 • Canvas-työtila avataan opiskelijoille ma 26.9.2022, klo 8.00.
 • Opintojakson kaikki tehtävät ovat yksilötehtäviä.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio on tunteina

 1. Käsitteenmäärittely- tehtävä, 9h
 2. Moduulien pienemmät tehtävät (1 teht./moduuli, yht 5 tehtävää), 25h
 3. Essee, 85h
 4. Muu perehtyminen opintojakson materiaaleihin, 20h

Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on 134 tuntia.

Course info

Kirjallisuutta:

 • Häikiö, I. 2003. Elintarvikemikrobiologia. Helsinki, WSOY
 • Ijäs, T. & Saloniemi, M. 2016. Hallitse elintarvikehygienia. Turku: Hygieniakonsultointi
 • Välimäki. Rahkio, M. & Siitonen, A. 2004. Ruokaturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Art Hous
 • Kirjallisuus ilmoitetaan tarkemmin opintojakson aikana.