Fall
Course name Food and Food Services Safety
Course date 23.09.2024 - 01.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Mervi Niemelä
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 07.06.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Food and Food Services Safety

23.09.2024 - 01.12.2024

Course description

Opiskelija osaa

 • soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä
 • kuvata elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon
 • laatia korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään

Opintojakso etenee moduuleittain Canvas-työtilassa olevan aikataulun mukaan.

Opintojakso koostuu viidestä moduulista

 1. Elintarvikealat
 2. Lainsäädäntö
 3. Elintarvikeketjun riskit
 4. Elintarvikeväärennökset
 5. Kyberturvallisuus

Assessment criteria

Laurean tutkintosääntöön (2024) perustuen toteutukselle hyväksytyn opiskelijan edellytetään vahvistavan osallistumisensa osoittamalla aktiivisuutta opinnon alkaessa seuraavalla tavalla:

Tutkintosäännön (2024) mukaisesti opintojaksolle hyväksytyn tulee vahvistaa osallistumisensa esittäytyminen keskustelualueella viikon sisällä opintojakson aloituksesta. Mikäli opiskelija ei vahvista osallistumaan tällä tavoin toimien, hänen ilmoittautumisensa toteutukselle hylätään ja tilalle voidaan ottaa toinen opiskelija.

Course way of working and time table

Osittain automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan osittain itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Itsenäisesti opiskeltavan osuuden lisäksi opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa. Opetuskertojen tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen Canvasissa. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta: palautteenanto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen sekä vertaispalautteen antamiseen.

Katso opinnon aikataulut Lukkarikoneesta. Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.

Käsitteenmäärittelytesti 15h Omat tavoitteet ja itsearviointi 5h Essee 40h Monivalintakokeet 75h

Course info

Kirjallisuus ilmoitetaan tarkemmin kurssin alkaessa 23.9.2024.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.