Fall
Course name Movie Production Management
Course date 14.09.2022 - 02.11.2022
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Opettaja: Patrik Sigmundt, patrik.sigmundt@turkuamk.fi Vastuuopettaja: Henni Syrjänen, henni.syrjanen@turkuamk.fi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Movie Production Management

14.09.2022 - 02.11.2022

Course description

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tuotannon kehittelyyn, tuotantosuunnitelman ja kustannusarvion laatimiseen, työryhmän johtamiseen ja koordinointiin, digitaalisiin tuotantotyökaluihin, elokuvan tuotantoprosessin hallintaan sekä kotimaisiin av-alan yrityksiin, rahoituskanaviin ja keskeisiin sidosryhmiin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja resursoida tuotannon työvaiheet esituotannosta jälkituotantoon
 • suunnitella projektin ja työryhmän tiedonhallinnan sekä viestinnän
 • määritellä budjetoinnin ja rahoituksen perusteet sekä hankkia tarvitsemaansa tietoa tuotannon budjetin rakentamiseksi
 • määritellä tuotannon markkinoinnin ja levityksen toimenpiteet
 • listata av-alan toimijoita ja rahoittajia

Assessment criteria

 • Arviointiasteikko
  • H-5

   

 • Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
 • Kukin oppimistehtävä pisteytetään 0-5, ja tehtävien keskiarvo muodostaa arvosanan.
 • Arviointiin vaikuttavat:
  1. tehtävänannonmukainen suoritustapa
  2. perusteellisuus
  3. edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
  4. analyyttisyys
  5. monipuolisuus

Course way of working and time table

 • Opintojakso alkaa 14.9.2022 ja päättyy 2.11.2022. Läpileikkaavat teemat ovat esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto.
 • Aikataulu verkkotapaamisille ja opintojakson tarkemmat osa-alueet:
  • Ke 14.9. klo 9-11.30 Tuotannon kehittely ja tuotannon vaiheet esituotannosta jälkituotantoon: mitä missäkin vaiheessa tapahtuu, tuotantosuunnitelma sekä eri av-alan kotimaiset toimijat ja yritykset
  • Ke 21.9. klo 9-11.30 Resurssit, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (sis. rahoituskanavat)
  • Ke 28.9. klo 9-11.30 Johtaminen: työryhmän johtaminen ja koordinointi sekä Työkalut: digitaaliset työkalut ja muut menetelmät
  • Ke 5.10. klo 9-11.30 Markkinointi ja levitys, keskeiset sidosryhmät
  • Ke 2.11. klo 9-11.30 PRESENTAATIOT: Tuottajan työkalupakki -ryhmäpresentaatiot
 • Oppimistehtävät (2 kpl):
  • Oppimistehtävä 1A ja 1B (DL 2.11.) Tuottajan työkalupakki: 1A yksilötehtävä, 1B ryhmätehtävä
  • Oppimistehtävä 2: Tuotantoidea, rahoitussuunnitelma ja budjetti (DL 2.11.)

 • Tarkemmat ohjeet, ryhmät ja tehtävänannot julkaistaan itslearningissä, kun opintojakso alkaa.

Course enrolment info

 • Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijoille 2 henkilöä TÄYNNÄ
 • Kiintiö CampusOnline:n opiskelijoille 3 henkilöä TÄYNNÄ