Spring
Course name Energy Transition and Bioeconomy
Course date 27.02.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Anniina Kontiokorpi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.12.2022 - 12.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Energy Transition and Bioeconomy

27.02.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja
  • Tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta
  • Osaat kuvata bioenergian roolia osana energiamurrosta
  • Pystyt hyödyntämään oppimaasi osana energiahuollon uudistamista

Sisältö

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:

  • Energian merkitykseen biotaloudessa
  • Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
  • Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
  • PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.