Non-stop
Course name Brush up Your English
Course date 15.01.2024 - 31.08.2024
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Annika Valo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 01.06.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Brush up Your English

15.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista englannin kielen opinnoista.

Opiskelija osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa.

Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, keskeisiä rakenteita, perussanastoa, kielenoppimisstrategioita.

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka lähtötasotestin perusteella tarvitsevat kieliopin, sanaston, puhumisen ja ääntämisen kertausta ennen varsinaiselle opintojaksolle (ammattikorkeakoululainsäädännön mukaiselle pakolliselle englannin opintojaksolle) siirtymistä.

Assessment criteria

1-5.

Course way of working and time table

Opintojakson käytännön toteutus: Opintojakso on jaettu eri aiheiden mukaisiin osioihin. Osioissa on pakollisten tehtävien lisäksi vapaaehtoisen luonteisia harjoitustehtäviä, joita opiskelija voi harjoitella niin kauan, kunnes kokee osaavansa jonkin tietyn asian. Tehtäviin voi liittyä verkossa tapahtuvaa, ajasta riippumatonta vuorovaikutuksellisuutta (esim. keskustelua Moodlessa keskustelupalstalla ja palautteen antamista muille osallistujille).

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.