Fall | Full
Course name Intensive course in English
Course date 12.09.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan

Intensive course in English

12.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet: Osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti ja suullisesti englanniksi keskeisimmissä viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia englannin opiskelun apuvälineitä esimerkiksi tekstin tuottamisessa ja ääntämisen sekä sanavaraston kehittämisessä. Kehität kieltenopiskelutaitojasi. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasoa B2 vastaava osaaminen, jota edellytetään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavalla englannin kurssilla. Sisältö: Mitkä ovat keskeisimmät englannin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa puhetilanteissa? Kuinka laadit lyhyitä tekstejä englanniksi? Kuinka kehität ääntämistäsi ja sanavarastoasi ja kuvaat tapahtumia oikeassa aikamuodossa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi ja käytät apuvälineitä tehokkaasti?

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arviointi perustuu tenttiin.

Course way of working and time table

Opettajan laatima materiaali Open Learn-alustalla