Non-stop
Course name English
Course date 09.01.2023 - 31.07.2023
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Annika Valo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 09.06.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

English

09.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelijalla on ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämä vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito. Opiskelija selviytyy englannin kielellä tavallisimmissa työelämän ja vapaa- ajan tilanteissa ja osaa lukea alansa tekstejä. Syntyvän osaamisen luokitus: Perusosaaminen.

Sisältö

Alaan liittyvät tekstit ja koulutusalan ammattikielen erityispiirteet, alan keskeisen ammattisanaston kartuttaminen ja tavallisimmat vuorovaikutustilanteet. Taitotasotavoite: B2.

Prerequisites

Edeltävät opinnot: taitotaso B1.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

NONSTOP-opintojakso soveltuu opiskelijalle, jolla on vähintään hyvä englannin taito (kouluarvosanana ollut vähintään 8), ja jolla tämän lisäksi on erittäin hyvät itsensä johtamisen taidot ja hyvä motivaatio itseopiskeluun. Heille, joilla on haasteita kielten oppimisessa ja jotka kokevat tarvitsevansa kieliopinnoissa ohjausta, suosittelemme perinteistä toteutusta oppitunteineen; NONSTOP-opintojaksolla täytyy pystyä erittäin itsenäiseen opiskeluun.

Tämä opintojakso on avoin kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille ja siksi opiskelija on itse vastuussa oman koulutusalaansa liittyvän sanaston hallinnan kehittämisestä opintojakson aikana. Tehtävissä ja tentissä harjoitellaan/testataan oman alan sanaston hallintaa.

Koska opintojakso ei sisällä ajastettuja läsnäoloa vaativia oppitunteja, palautetaan kirjallisia oppimistehtäviä yhteisille keskustelualueille muiden opiskelijoiden kommentoitavaksi. Myös NONSTOP-toteutuksella opiskelu edellyttää opiskelijalta sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutustaitoja. Opintojaksolla on normaalia opintojaksoa enemmän palautettavia, kirjallisia tai suullisia (videoitavia) tehtäviä ja kuullunymmärtämisen harjoittamiseen liittyviä tehtäviä. Useat tehtävät jaetaan kommentoitavaksi myös muille toteutusta suorittaville; tällä opintojaksolla annetaan tyypillisesti paljon vertaispalautetta toisten tuotoksista. Opiskelijan tuleekin aktiivisesti kommentoida muiden tuotoksia. Vaikka siis opintojakson luonne on NONSTOP, opintojaksolla on vuorovaikutusta muiden toteutuksella opiskelevien kanssa.

-Opintojakso suoritetaan nonstop-toteutustapana verkko-opintoina: opiskelija voi itse valita opintojakson aloitusajankohdan sekä suoritustahdin aikavälillä 9.1.2023 – 31.7.2023.

Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 9.6.2023 klo 8.00.

Jos opiskelija haluaa arvosanan ennen opettajan kesävapaata (ja tarvittaessa uusia tentin), hänen tulee suorittaa exam-tentti ja kaikki pakolliset tehtävät hyväksytysti viimeistään 12.5.2023. Ehdoton määräpäivä kirjallisen tentin (mukaanlukien mahdolliset uusinnat) ja kaikkien pakollisten tehtävien suorittamiseen on 31.7.2023, jolloin opintojakso päättyy. Pakolliset tehtävät tulee olla tehty ennen tentin tekemistä, muutoin arvosanaksi tulee 0. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee ilmoittautua uudelle toteutukselle. Aikatauluista tarkemmin Moodle-pohjassa.

Kesän tenttisuoritukset arvioidaan 31.8. 2023 mennessä.

-Opintojakson käytännön toteutus: Opintojakso on jaettu eri aiheiden mukaisiin osioihin (esim. Meetings, Telephoning in English jne.). Jokaisessa osiossa on pakollisia tehtäviä, jotka mittaavat suullista ja/tai kirjallista kielen osaamista. Pakollisissa tehtävissä täytyy käyttää monipuolisesti oman alan tilanteita ja sanastoa. Pakolliset tehtävät tulee tehdä päästääkseen etenemään seuraavaan osioon. Osioissa on myös vapaaehtoisen luonteisia harjoitustehtäviä, joiden avulla opiskelija voi harjoitella sanastoa. Useaan tehtävään liittyy verkossa tapahtuvaa, ajasta riippumatonta vuorovaikutuksellisuutta (esim. keskustelua Moodlessa keskustelupalstalla ja palautteen antamista muille osallistujille).

-Tarvitset tehtävien tekemiseen videokameratoimintoa. Kasvosi täytyy näkyä suullisissa palautettavissa tehtävissä.

-Tätä opintojaksoa ei siis voi suorittaa vain tentin tekemällä, vaan tehtävät ovat olennainen osa opintojakson suoritusta.

Opiskelija aloittaa opintojen suorittaminen itsenäisesti. Lisätietoa Moodleen kirjautumisesta erityisesti SAMKin ulkopuolisille opiskelijoille:

Moodle > Opiskelija > Kirjautuminen

 

 

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.