Summer
Course name Proactive Leadership
Course date 01.06.2023 - 31.08.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sirkka Saranki-Rantakokko
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Proactive Leadership

01.06.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Hän osaa analysoida ja arvioida eri näkökulmista globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia ja soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia. Hän kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: kestävä kehitys, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.

 

Sisältö:

Ennakointiin liittyvää käsitteistöä – Systeemiajattelu – Ennakoinnin lähestymistapoja – Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä – Ennakointi päätöksenteossa

Course way of working and time table

Oppiminen perustuu tutkivan oppimisen pedagogisille ratkaisuille. 1. Kontaktitilaisuus 1.6.2023 klo 9-13 sisältää aiheeseen orientoivia asiantuntijaluentoja ja pienryhmätyöskentelyä. 2. Kontaktitilaisuus 14.8.2023 klo 9-13 on webinaariluonteinen pienryhmien tehtävien esittely- ja vertaisarviointitilaisuus. Kontaktitilaisuudet toteutuvat Teamsissa. Oppimistehtävien työstö tapahtuu pienryhmille luodun Teams-tilan kanavilla. Opintojaksoa koskeva informaatio ja oppimistehtävien palautus toteutuu Moodle-työtilassa.

Oppimistehtävät: 1) Itsenäinen tehtävä 2) Ryhmätehtävä ja esitys 3) Itse -ja vertaisarviointi Opintojakson arvosana muodostuu em. tehtävien pohjalta.

Course info

Kontaktitilaisuudet: 1.6.2023 klo 9-13 Teams 14.8.2023 klo 9-13 Teams

Course additional info

Aalto H.-K., Heikkilä K., Keski-Pukkila P., Mäki M., Pöllänen M. (toim.) Tulevaisuuden tutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto 2022. Julkaisun pysyvä osoite on: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1 Dufva M. Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina. Sitran selvityksiä 142, 2019. Muita lähteitä löytyy Moodle-työtilasta.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi