Spring
Course name The use of intoxicants by different ages and promotion of intoxicant free life
Course date 25.01.2024 - 31.05.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Hoffren Päivi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2023 - 15.01.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

The use of intoxicants by different ages and promotion of intoxicant free life

25.01.2024 - 31.05.2024

Course description

Nämä opinnot suoritettuasi

  • tiedät enemmän päihteidenkäytön vaikutuksista eri ikäisille.
  • sinulla on tietoa päihteiden käytön hoitopolusta.
  • osaat ottaa puheeksi päihteiden käytön ja käyttää terveyttä edistäviä työmenetelmiä päihteitä käyttävien hoidossa.
  • sinulla on valmiuksia edistää eri-ikäisten päihteiden käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.
  • ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen päihteitä käyttävien kohtaamisessa ja hoitamisessa.
  • osaat antaa tietoa asiakkaalle/perheelle ja ennalta ehkäistä päihteiden käyttöä.
  • tiedät, miten tukea päihteettömyyteen.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakson tehtävien hyväksytysti suorittaminen.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus on 5 op. ja se on opiskelijatyönä 135 tuntia.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.