Fall | Full
Course name Encountering and Instructing a Child with Special Needs
Course date 19.09.2022 - 04.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Maaranen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Encountering and Instructing a Child with Special Needs

19.09.2022 - 04.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää, mitä erityisellä tuella tarkoitetaan
  • Opiskelija tietää, mitä erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan ja miten erityisen tuen tarve voi ilmetä
  • Opiskelija tietää, millaisia asioita on huomioitava ohjattaessa erityistä tukea tarvitsevaa lasta

Sisältö

  • Erityinen tuki
  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
  • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Erityisen tuen toteutusmuodot

Assessment criteria

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työaika on 135 h.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.