Summer | Full
Course name Encountering and Instructing a Child with Special Needs
Course date 15.05.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Riitta Räsänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.04.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Encountering and Instructing a Child with Special Needs

15.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat määritellä, mitä erityistä tukea tarvitsevalla lapsella ja erityisellä tuella tarkoitetaan
  • Osaat kuvailla erilaisia erityisen tuen ilmenemismuotoja ja nimetä erilaisia erityisen tuen palveluja
  • Osaat havainnollistaamillaisia asioita on huomioitava kohdattaessa erityistä tukea tarvitseva lapsi sekä suunnitella hänen tarpeitaan vastaavaa toimintaa.

Sisältö

  • Erityinen tuki
  • Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
  • Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Erityisen tuen toteutusmuodot

Assessment criteria

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 5 op eli opiskelijan työaika on 135 h.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.