Spring
Course name Aspects of Management practice, 5 Cr
Course date 09.01.2023 - 19.05.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kirsi Kemell
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
OPEN UAS Enrolment

Aspects of Management practice, 5 Cr

09.01.2023 - 19.05.2023

Course description

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät esihenkilötyön merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää esihenkilötyötä.

Hankit esihenkilötyöhön liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat esihenkilötyön osa-alueita kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja ymmärrät esihenkilötyön vaikutuksen työyhteisöön. Ymmärrät esihenkilötyön vaikutuksen työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa ihmiskäsitystäsi ja esihenkilötyyliäsi.

Sisällöt:

Esihenkilön asema ja vastuu Esihenkilön tehtävät ja roolit Johtamisteoriat ja johtamistyylit Johtajuus ja vaikuttaminen Ihmiskäsitys Motivaatio ja innostaminen Esihenkilönä kehittyminen

Työkalut Menetelmät esihenkilötyön kehittämiseen työyhteisössä

Prerequisites

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.

Assessment criteria

Oman osaamisen itsearviointi Ryhmän vertaisarviointi Opettajan suorittama osaamisen arviointi

Henkilökohtainen ohjaus ja palaute henkilökohtaiseen esseeseen

Opintojakson arvosana perustuu henkilökohtaisessa esseessä sekä esihenkilötyön arkeen liittyvässä ryhmätehtävässä osoitettuun osaamiseen.

Course way of working and time table

Verkko-opetus Käänteinen oppiminen Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtaiset oppimistehtävät Ryhmätyöskentely (esihenkilötyön osa-alueet, esihenkilötyön arkeen tutustuminen) Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen Itsereflektio

Ohjausta on saatavissa opintojaksolla seuraavasti: Alustus ja ohjaus opintojakson teemoihin ja oppimistehtäviin Ohjaus ryhmätyöskentelyyn ja ryhmäkeskusteluihin Ryhmäkohtainen palaute Vertaisohjaus

Opintojakson koodi on HL00BT34-3004. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.